Porträtt Linda Demir

Linda Demir

Biträdande Jurist

Inriktning

  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn
  • God man och rättegångsbiträde enligt föräldrabalken
  • Offentligt biträde i tvångsmål

Våra medarbetare