Porträtt Linda Demir

Linda Demir

Advokat

Inriktning

  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn
  • God man och rättegångsbiträde enligt föräldrabalken
  • Offentligt biträde i tvångsmål
  • Offentliga försvar

Våra medarbetare