Porträtt Leif Norberg

Leif Norberg

Advokat
Leif Norberg är advokat sedan 1996 och delägare i Sandberg & Partners.

Inriktning

  • Affärsrätt
  • Obeståndsjuridik och konkursförvaltning
  • Allmän civilrätt
  • Arvsrätt och boutredningar
  • Brottmål

Våra medarbetare