Porträtt Karin Wålander

Karin Wålander

Advokat

Inriktning

  • Brottsmål
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn
  • Förvaltningsmål (LVU, LVM, LPT, LRV)

Våra medarbetare