Våra verksamhetsområden

Våra medarbetare har kompetens inom en mängd olika rättsområden för att tillgodose alla klientens samlade behov av juridiskt biträde.

Affärsjuridik

Vi företräder främst små och medelstora företag och hanterar frågor som rör köprätt, avtalsrätt, arbetsrätt, konkurrensrätt, fordringsrätt, tvister med mera.

Obestånd

Vi arbetar med företag i kris som konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer.

Familjerätt

Familjerätt är ett område inom juridiken som kräver ett stort intresse och förmågan att känna empati. Våra jurister som arbetar med frågor som rör vårdnad, underhåll, samboavtal, skilsmässa, bodelning, äktenskapsförord m m har just dessa egenskaper.

Arvsrätt

Vi tar uppdrag som boutredningsman eller skiftesman, upprättar testamenten med mera.

Brottmål

Advokatfirman har flera brottmålsadvokater med mångårig erfarenhet.

Målsägandebiträde

I brottmål har den som blivit utsatt för brott ofta rätt till ett målsägandebiträde. Flera av oss på advokatfirman har mångårig erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde.

Allmän civilrätt

Många olika tvister kan uppstå i samhället och hos advokatfirman finns kunskap inom de flesta områden. Vi är vana att driva mål i domstol liksom att medverka i förhandlingar mellan parter.