Porträtt Linda Skogh

Linda Skogh

Advokat
Linda Skogh är advokat sedan 2012. Linda är inriktad på bland annat brottmål, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Inriktning

  • Brottmål
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn
  • Förvaltningsmål (LVU, LVM, LPT, LRV)
  • Utlänningsrätt

Våra medarbetare